Yargıtay 9. Hukuk Dairesi İşçinin İşe Başlatmama Tazminatı İle İlgili İşçinin Kıdem Süresine Göre Tazminat Miktarının Belirlenmesi Yönünde Hüküm Tesis Etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı; Sendikal Fesih İddiasının Araştırılmadan Karar Verilmiş Olmasını Bozma Sebebi Saymıştır.

Yargıtay’dan Önemli Karar!