Trafik Kazası Nedeniyle Maluliyeti Tespit Edilen Kişiler Uğradıkları Maddi Zararları Sigorta Şirketlerine Yöneltecekleri Bir Dava İle İsteyebilirler