Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararında Kural Olarak Ev Eşyasının Haczedilemeyeceği, Borçluyu Taciz İçin Haciz Yapılamayacağı Belirtilmiştir.